Reklamacje i zwroty towarów

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres sklepu:

PZL Cezal Lublin Sp z o.o., 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38.

Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dokument sprzedaży. Prosimy również o napisanie wiadomości na adres e-mail: esklep@cezal.lublin.pl, podając szczegóły dotyczące zwrotu.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa (na przykład z powodu braku dostępności danego produktu), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Koszty związane z wysłaniem naprawionego lub wymienionego towaru pokrywa sklep. Wysyłka następuje natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Zwroty

Jeżeli od daty odbioru towaru upłynęło nie więcej niż 14 dni oraz produkt nie podlega wyjątkom odstąpienia od umowy wynikających z ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta, należy zgłosić chęć odstąpienia od umowy, a następnie w terminie 14 dni od przesłania zgłoszenia wysłać towar na adres podany na fakturze jako „adres oddziału” widniejący po lewej stronie u góry faktury. Klient ponosi koszt zwrotu towaru. Zwroty towarów przesyłanych "za pobraniem" nie będą odbierane.

Wraz z towarem należy odesłać dokument zakupu, bądź jego kopię oraz wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Jeżeli zamówienie było opłacone kurierowi (za pobraniem) prosimy również o podanie nr konta bankowego do zwrotu kwoty za towar. W przypadku płatności przelewem środki zostaną zwrócone na konto, z którego została dokonana płatność za zamówienie.

Uwaga

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta:

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 obowiązki informacyjne przedsiębiorcy ust. 1 pkt 9.

Ponadto zgodnie z informacjami podanymi przez UOKiK:

Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

Przekroczenie dopuszczalnego korzystania powoduje, że sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania od konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy lub przywrócenie jej do stanu fabrycznego.