PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 

AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 38, 20-147 LUBLIN 

SĄD REJOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY, KRS: 0000044849

NIP: 712-10-02-094, REGON: 430412698, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 76 500,00 ZŁ

BANK: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1 ODDZIAŁ W LUBLINIE, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 26, 20-147 LUBLIN 

KONTO: 26 1090 2688 0000 0001 3451 7030