Warunkiem ubiegania się o refundację jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia w NFZ. Refundacji podlegają dwie grupy wyrobów medycznych:

  • wyroby ortopedyczne
  • środki pomocnicze (zaopatrzenie comiesięczne)

Kwota refundacji jaką może uzyskać pacjent zależy od rodzaju zaopatrzenia, limitu NFZ oraz ceny produktu. Aby uzyskać refundację pacjent w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego, który może wypisać zlecenie na specjalnym druku na określony sprzęt: pieluchomajtki, podkłady, balkoniki, materac przeciwodleżynowy, cewniki, worki. W przypadku zaopatrzenia ortopedycznego należy uzyskać skierowanie do specjalisty np. ortopeda, neurolog dopiero lekarz określonej specjalizacji może wystawić zlecenie na: wózek inwalidzki, ortezy czy sznurówki ortopedyczne. Z wystawionym przez lekarza zleceniem należy zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w celu weryfikacji oraz potwierdzenia zlecenia. Pacjent przebywający w innym województwie również mają prawo do otrzymania refundacji w miejscu gdzie aktualnie przebywa. Przy potwierdzaniu wniosku w NFZ niezbędne jest okazanie dokumentów: dowodu ubezpieczenie, legitymacji uprawniającej do większych zniżek jeżeli pacjent taką posiada. Wnioski na wyroby ortopedyczne potwierdzane są każdorazowo. Wnioski na zaopatrzenie comiesięczne potwierdzane są pierwszorazowo, równocześnie pacjent uzyskuje z NFZ kartę zaopatrzenia uprawniającą do realizacji wniosków wystawianych przez lekarza przez kolejnych 12 miesięcy, nie zwalnia to jednak pacjenta z wizyty u lekarza co miesiąc w celu pobrania wniosku. Lekarz może wystawić pacjentowi zlecenia na dwa a maksymalnie na trzy miesiące. Pacjent może dokonać realizacji zlecenia jedynie w wyznaczonych do tego celu punktach które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

Dofinansowanie wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (dla przykładu: pomoce optyczne dla niedowidzących –okulista; aparat słuchowy – np. laryngolog; pieluchomajtki – np. urolog, chirurg, neurolog, lekarz POZ). Zlecenie – przed jego realizacją – musi zostać potwierdzone w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Wyroby medyczne to m.in.: protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki, materace przeciwodleżynowe.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

JAK UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA