1. Dla kogo
  Oferta finansowania zakupów w Cezal Lublin jest skierowana wyłącznie do firm.

 2. Jakie zakupy można sfinansować?
  Zakupy wybranych przedmiotów z naszej oferty, które spełniają definicję środka trwałego np. oferowane przez nas fotele zabiegowe i wózki transportowe marki GIVAS.

 3. Dostępne rodzaje finansowania:
  1. leasing finansowy

   Finansowany przedmiot jest wciągany w rejestr środków trwałych leasingobiorcy (użytkownika/korzystającego) i jest przez niego amortyzowany w całym okresie trwania umowy leasingu. Po jej zakończeniu własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę.

   Cechą wspólną dla wszystkich opisywanych tutaj rodzajów finansowania, jest możliwość rozwoju firmy poprzez wprowadzenie nowych maszyn, urządzeń czy wyposażenia z zachowaniem jej płynności - płatności za inwestycję są rozłożone w czasie

   Leasing finansowy warto rozważyć, jeśli firma jest płatnikiem VAT, gdyż:

   - przy tym typie finansowania całą kwotę VAT należy zapłacić jednorazowo razem z opłatą wstępną, ale istnieje zarazem możliwość jej jednorazowego rozliczenia
   - przy zakupach środków trwałych obłożonych stawką 8% lub zwolnionych z podatku VAT, gdzie leasing operacyjny z ratami obłożonymi VAT-em 23% jest z góry nieefektywny

   Leasing finansowy sprawdzi się również w sytuacji firmy, która może dokonać jednorazowej amortyzacji a więc jednorazowego zaliczenia całego zakupu w koszty.

  2. pożyczka leasingowa

   W odróżnieniu od kredytu stroną udzielającą pożyczki leasingowej nie jest bank a firma leasingowa. Sumę pożyczki można przeznaczyć wyłącznie na zakup środków trwałych.

   Ten rodzaj finansowania sprawdzi się najlepiej, jeśli firma:

   - jest zwolniona z podatku VAT
   - planuje zakup środka trwałego opodatkowanego 8% stawką VAT lub zwolnionego z podatku VAT

   Dzięki tym cechom ten rodzaj finansowania zyskuje na popularności w branży medycznej.

  3. leasing operacyjny

   Ten rodzaj finansowania można porównać do wynajmu - leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu i dokonuje związanych z nim odpisów amortyzacyjnych w swoich księgach, ale przekazuje go leasingobiorcy do użytkowania na czas ustalony w umowie.

   Leasingobiorca (użytkownik) płaci raty leasingowe, które wlicza w koszt uzyskania przychodów. Stawka VAT dla rat leasingu operacyjnego to 23%.

   Po zakończeniu umowy leasingobiorca może, ale nie musi dokonać wykupu przedmiotu. Cenę wykupu ustala się w umowie, zwykle na poziomie od 1 do 5% wartości przedmiotu.

   Leasing operacyjny sprawdzi się dla płatników VAT, przy zakupach środków trwałych obłożonych stawką 23%, szczególnie w sytuacjach umożliwiających pełne skorzystanie z tarczy podatkowej (obniżenia podatku dochodowego dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału zewnętrznego, a co za tym idzie możliwości zaliczenia kosztów finansowych do kosztów uzyskania przychodu).